Laatst mogelijke cut-off gecombineerd met leveringen in de vroege ochtend overal in Europa

algemene voorwaarden speedlink

Algemene voorwaarden:

Algemene vervoersvoorwaarden
Algemene Vervoersvoorwaarden 2002 (AVC).

Algemene betalingsvoorwaarden
Algemene betalingsvoorwaarden Transport & Logistiek Nederland.

CMR-voorwaarden
Verdrag van Genève betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

Fenex voorwaarden
Nederlandse Expeditievoorwaarden

 

Douane

Meer informatie over het indienen van uitvoer- en wederuitvoeraangiften, met inbegrip van directe en indirecte vertegenwoordiging.

Taric-G-databank is een meertalige databank die alle maatregelen op het gebied van tarief-, handels- en landbouwwetgeving omvat. Het geeft marktdeelnemers een duidelijk beeld van wat ze moeten doen bij het importeren of exporteren van goederen. Het helpt bij het beantwoorden van vragen zoals “Waar kan ik mijn goederen classificeren?” of “Wat is de wetgeving die van toepassing is op invoer?”

Incoterms De Incoterms® regels zijn een internationaal erkende standaard en worden wereldwijd gebruikt in internationale en binnenlandse contracten voor de verkoop van goederen.

DG en goederen voor tweeërlei gebruik Gevaarlijke goederen en bepaalde goederen voor tweeërlei gebruik moeten worden vervoerd in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften voor weg- en luchtvervoer. De verzender is verplicht om vooraf de juiste documenten aan Speedlink te overhandigen. DG- of dual-use goederen kunnen alleen worden vervoerd na voorafgaande aanvaarding van Speedlink. Verborgen DG / Dual Use goederen zijn ten strengste verboden. De verzender blijft volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen en verbindt zich ertoe Speedlink alle kosten, vergoedingen en uitgaven te vergoeden die Speedlink heeft gemaakt als gevolg van de overtreding door de verzender van lokale, provinciale of federale wet- of regelgeving of van de aanschaf van verboden artikelen voor verzending.
DG Toeslagen DG Toeslagen worden op verzoek verstrekt.

Voor sommige afgelegen gebieden geldt een toeslag. Als je een specifiek verzoek hebt, neem dan contact op met de Speedlink-activiteiten op ops@speedlink.aero